LEVE MED

Redaktør: Gunn Kvalsvik
Telefon:       909 77 037
E-post:      levemed@personskadeforbundet.no
Adresse:   Hausmanns gate 19, 0182 Oslo

Opplag:        4 000 eks.
Utgivelser:    10 ganger pr. år
Distribusjon: Sendes alle medlemmer, sendes legekontor, sykehus og andre interesserte mottakere. Nedlastbar på hjemmeside.

Annonsesalg :
Morgan Sannes, Fakturaservice Sør AS, tlf 32 24 44 33
E-post: faktserv@faktserv.no
Annonsepriser og format

 

Bli medlem nå!

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!