På tide å snu i wirerekkverksaken!

Igjen har en rapport pekt på wirerekkverk som et svært effektivt trafikksikkerhetstiltak. I et brev til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber Personskadeforbundet LTN om endre forskrifter rundt bruken av wirerekkverk.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen
Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen

I brevet, som er signert styreleder Hilde Solberg, peker forbundet på at rapporten ”Evaluering av E6 Østfold” som nylig ble publisert, igjen fastslår en klar sammenheng mellom wirerekkverk og nedgangen i alvorlige trafikkuhell.

Personskadeforbundet LTN og dets trafikkskadde medlemmer oppfordrer i brevet at Statsråden igjen Statsråden å vurdere om ikke et uhensiktsmessig og ikke vitenskapelig forankret forbud snarest bør oppheves. Valberg referer også til at Statens Vegvesen har pekt på at de gir adgang til å bruke alle nødvendige og hensiktsmessige trafikksikkerhetstiltak når møtefrie vei prosjekteres og bygges.

Hele brevet kan dere lese her.

Bli medlem nå!

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!