Alfred Berg Humanfond leverer

Nylig ble den 16. årlige utdelingen av midler fra Alfred Berg Humanfond til veldedige organisasjoner avholdt. Personskadeforbundet LNT var blant mottakerne, og i år fikk vi hele 123 770,-.

Pengene organisasjonene mottar er forvaltet etter strenge etiske prinsipper. Humanfond investerer kun i selskaper som tilfredsstiller høye etiske krav, og investerer ikke i selskaper tilknyttet våpen-, tobakk-, alkohol- eller pornografiindustrien.

En investering i Alfred Berg Humanfond innebærer i tillegg til de etiske investeringskriteriene at 2 prosent av forvaltningskapitalen per 31.12. deles ut til en ønsket ideell organisasjon. Med andre ord støtter du en ideell organisasjon som du selv velger når du investerer i fondet.

- Det er fondssparerne selv som har bestemt hvilke organisasjoner som skal motta midler ved Humanfond-utdelingen. Når fondssparere tegner andeler i Alfred Berg Humanfond, velger de samtidig hvilken ideell organisasjon de ønsker å støtte, forteller Alexander Hofsmoen, kontaktperson for fondet.

God investering for alle
Fondet er en god investerings- og sparemåte, og de siste årene har avkastningen ligget på rundt 15 prosent. Humanfond investerer i hovedsak i norske aksjer, men også en viss andel i utenlandske aksjer. Den etiske investeringsprofilen til fondet innebærer at finansielt attraktive selskaper blir analysert i forhold til menneskerettigheter, korrupsjon, barnearbeid, arbeidsforhold, miljø og bransjetilhørighet før det eventuelt investeres.

Totalt har Humanfondet delt ut over 20 millioner kroner igjennom 16 år. I perioden Personskadeforbundet LNT har vært tilknyttet fondet har vi mottatt rundt 600 000 kr.

Les mer om fondet her.

Bli medlem nå!

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!