Årsmøte for Personskadeforbundet LTN Steinkjer og Namsos lokallag

PÅ ÅRSMØTET HAR DU MULIGHET FOR Å PÅVIRKE OG BESTEMME HVA DITT LAG SKAL SATSE PÅ I 2017!

Du kan sende inn forslag/ønsker om arrangement, aktiviteter eller annet: til lagets e-post senest 4 uker før årsmøtet og du kan komme på årsmøtet og bruke stemmeretten din! (valgkomiteen er ferdig med sitt arbeid før møtet, så det er ingen fare for at du blir valgt inn i styret)

Personskadeforbundet LTN Steinkjer og Namsos lokallag holder sitt årsmøte i Bomveien 3, Steinkjer, lørdag den 18.02.2017 kl 15.00. Kontaktperson: Eli Eiklid, tlf. 992 52 703.

Innkalling med dagsorden og informasjon om hvor årsmøtedokumentene kan rekvireres får du tilsendt senest 2 uker før årsmøtet.

Velkommen!

Bli medlem nå!

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!