Nyhetsarkiv

Høies maktmisbruk overfor pasienter som har blitt skadet i helsevesenet

NRK satte nylig kritisk søkelys på pasientskadeordningen. Kritikken som er reist mot statens behandling av pasienter som er feilbehandlet i helsevesenet, ble i Aftenposten 2. april d.å.  besvart av direktør for Helseklage, Rose-Marie Christiansen og direktør Rolf Gunnar Jørstad, Norsk Pasientskadeerstatning(NPE).

Avlasterordningen under press

En fersk høyesterettsdom kan endre og i verste fall velte avlasterordningen. Dette vil ramme tusenvis av norske familier, og ikke minst, mange sårbare barn. 

Sjekkliste for påskeutfarten

Påsken er høytid, også for alvorlige trafikkulykker. Ta tiden til hjelp og husk at tett trafikk krever konsentrasjon bak rattet.
Her er Personskadeforbundet LTNs 10-punktliste for å unngå ulykker, være forberedt på situasjoner og ha en hyggelig biltur.

Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli Nye regler for arbeidsavklaringspenger

Den 31. mars 2017 la Arbeids- og sosialdepartementet frem forslag til endringer i gjeldende folketrygdloven. Forslagene omfatter hovedsakelig endringer i regelverket for arbeidsavklaringspenger og tilleggsstønader til arbeidsrettede tiltak. Regjeringens mål er at flest mulig skal kunne delta i arbeidslivet. Den arbeidsrettede bistanden til personer som har problemer med å få eller beholde et arbeid skal være helhetlig og individuelt tilpasset for å bidra til raskere overgang til arbeid. I praksis betyr det at stønadsperioden reduseres og at det generelt stilles strengere krav til mottakerne.
Regjeringens forslag til lovendringer i AAP-ordningen tar sikte på ikrafttredelse 1. januar 2018. Lovforslagene skal først behandles av Stortinget.

Sjekkliste for sykler og el-sykler

Våren byr på lysere dager, allergier – og et mer komplisert trafikkbilde når stadig flere tohjulinger inntar veiene. Et nytt medlem er el-sykkelen.

Å kjøre bil etter hjerneskaden

Mellom 40 og 80% av de som blir rammet av hjerneslag eller får en traumatisk hjerneskade gjenopptar bilkjøringen etter skade, hvordan går det med de?

Valgkomiteen trenger de lyse hodene!

2017 er landsmøteår og valgkomiteen har allerede vært i gang  med sitt arbeid en  stund. – Vi trenger de lyse hodene som kan løfte oss i en krevende situasjon, sier valgkomiteens leder Svein Ove Langeland.

En liten håndbok om NAV

Gjennom årene har rådgiverne i Personskadeforbundet LTN gitt råd i utallige saker som handler om NAV og rettigheter. Likepersonene våre har støttet og snakket med mange som kvier seg for møte med NAV. Disse erfaringene er nå samlet i en slags håndbok der vi rett og slett oversetter fra «navsk» til norsk.

Krasjtesting for ¨dummies¨

Vi er i dag nærmere selvkjørende biler enn vi er biler med fysiske sikkerhetssystemer utviklet og testet for kvinnelige sjåfører.

Jeg elsker min hjerne

EUROPEAN BRAIN COUNCIL startet nylig aksjonen «I LOVE MY BRAIN» for å fremme god hjernehelse.

Bli medlem nå!

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!