Nyhetsarkiv

Nasjonal hjerneskadekonferanse 2017

3. – 4. mai arrangeres nasjonal konferanse på St Olav i Trondheim med hovedtema posttraumatisk forvirring og milde/moderate hjerneskader. Programkomiteen har bestått av representanter for alle de store rehabiliteringssentrene ved norske sykehus, NSFs faggruppe for nevrosykepleiere og Personskadeforbundet LTN.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen På tide å snu i wirerekkverksaken!

Igjen har en rapport pekt på wirerekkverk som et svært effektivt trafikksikkerhetstiltak. I et brev til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen ber Personskadeforbundet LTN om endre forskrifter rundt bruken av wirerekkverk.

Alfred Berg Humanfond leverer

Nylig ble den 16. årlige utdelingen av midler fra Alfred Berg Humanfond til veldedige organisasjoner avholdt. Personskadeforbundet LNT var blant mottakerne, og i år fikk vi hele 123 770,-.

Ticket to ride har 15-års jubileum i år!

I år feirer det populære tiltaket 15. år og vi har merket en økning i engasjementet de siste årene.

Spillerne på bildet er to pasienter som bruker spill i rehabiliteringen, Karl Grimnes og Cecilie Høgtorp. Foto: Sunnaas sykehus. Dataspill som en del av rehabiliteringen

Sunnaas sykehus har i flere år jobbet aktivt med å ta i bruk dataspill i rehabiliteringen. Gjennom et nytt prosjekt har de kommet et skritt lenger: resultatet er at alle kan høste av deres kompetanse.

Familieleir 2017, Vi – familien sammen på ferie

Familieleiren  arrangeres i Bulgaria 1.-8. august på vårt vakre anlegg Panorama Dreams.

Høyesterettsdommer Per Erik Bergsjø og assisterende generalsekretær i Personskadeforbundet LTN Per Oretorp Juridisk seminar

For tredje år på rad er Personskadeforbundet LTN i dag medarrangør for et heldags juridisk seminar. Målet er å tilby bransjen matnyttige foredrag og å sette nyhetene innen personskadeerstatningen på dagsorden.

Konstruktivt ledermøte på Gardermoen

På tross av dårlig værvarsel var ledere fra nesten alle landets lag samlet til ledermøte på Gardermoen. Temaet var årets budsjett og pengedisponeringer.

Krever sykkelhjempåbud

I en artikkel i Aftenposten den 20. januar kommer det frem at antall sykkelulykker med personskader i Oslo er stigende.

Magne Strandberg Ny leder i Rettsikkerhetsfondet

Personskadeforbundet LTNs Rettssikkerhetsfond har engasjert Professor Magne Strandberg, Universitetet i Bergen, som ny leder.

Bli medlem nå!

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!