Nyhetsarkiv
Gunn Kvalsvik

For litt over en uke siden slapp Statens vegvesen sommerens gladnyhet: Antall dødsulykker var rekordlave i juni og så langt, er også juli-tallene svært positive.

Gunn Kvalsvik

Brukermedvirkning er en rettighet, et viktig premiss for kvalitet og skal sikre at brukernes behov er i sentrum. Et godt samarbeid mellom brukerrepresentanter og fagpersoner er med på å sikre god kvalitet og at den enkeltes behov blir møtt. Det handler om å anerkjenne brukernes erfaringer på lik linje med fagkunnskap.

Gunn Kvalsvik

I disse ferietider er det viktig å huske på at du kan stå på bar bakke om ulykken først er ute. Sykehusopphold og hjemreiser med ambulansefly dekkes ikke nødvendigvis av den norske stat.

Gunn Kvalsvik

De fleste av oss har vært i en bilpakkesituasjon der man etter å ha fått plass til de siste tingene, smekker igjen bagasjedøren og tenker; oj det ble litt fullt!

Gunn Kvalsvik

Den 14. juni vil gå inn i historien som den dagen Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO) endelig fikk gjennomslag for kravet om en helhetlig plan for funksjonshemmede og kronisk syke.

Gunn Kvalsvik

Kognitivt utvalg tilbyr igjen kurs for medlemmer i Personskadeforbundet LTN. Årets tema er:
Mestringsstrategier etter hode- og nakkeskader

Gunn Kvalsvik

To år etter at uførereformen trådte i kraft, viser tall at regjeringen ikke har lykkes med å oppnå høyere sysselsetting.

Gunn Kvalsvik

Den 11. mai presenterte Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) resultatet av en brukerundersøkelse blant dem som har søkt om erstatning for pasientskader. Svarene er interessante og NPE erkjenner at de har et forbedringspotensial.

Gunn Kvalsvik

If melder om en nedgang i antall russeulykker. Personskadeforbundet LTN er glade for utviklingen og krysser fingrene for at det er en ny og varig trend.

NN

Personskadeforbundet LTN Asker og Bærum lokallag inviterer medlemmene fra samarbeidslagene til junitur på fjorden med båten Rigmor.

BLI MEDLEM NÅ
Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!