Siste nyheter

FNs frivillighetsdag den 5. desember

I løpet av året har 61 prosent av den norske befolkning gjort en frivillig innsats, det har vært alt fra loddselgere, nattravner, dirigenter, klubbledere og samlere.  Blant medlemmene i Personskadeforbundet LTN er prosententandelen høy.

Har du husket å bytte batteri på røykvarsleren din i dag?
Fysisk trening og hjernen
Nyhetsarkiv

Magasinet/
Leve med

Last ned nr. 9 - 2016
  • Nå tar vi spranget videre
  • Fokus på likepersontjenesten i Stavanger
  • Smått & Viktig
  • Stolte medlemmer
Alle magasiner

Bli medlem nå!

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!