Siste nyheter

Høies maktmisbruk overfor pasienter som har blitt skadet i helsevesenet

NRK satte nylig kritisk søkelys på pasientskadeordningen. Kritikken som er reist mot statens behandling av pasienter som er feilbehandlet i helsevesenet, ble i Aftenposten 2. april d.å.  besvart av direktør for Helseklage, Rose-Marie Christiansen og direktør Rolf Gunnar Jørstad, Norsk Pasientskadeerstatning(NPE).

Avlasterordningen under press
Sjekkliste for påskeutfarten
Nyhetsarkiv
Kurs
& Aktiviteter
Vårlige senioruker i Bulgaria

Dato: 15.05.2017 - 29.05.2017
Sted: Panorama Dreams, Bulgaria
Kontakt: post@ personskadeforbundet.no

Kurs og aktivitetsplan

Magasinet/
Leve med

Last ned nr. 3 - 2017
  • Strategier for å takle kroniske tilstander
  • Jeg velger å være aktiv
  • Tren dine mentale muskler
  • Kritiske faktorer for sikker bilkjøring etter hjerneskade
Alle magasiner

Bli medlem nå!

Du får tilsendt vårt medlemsmagasin 10 ganger i året. Ved å ringe sekretariatet på telefon 22 35 71 00 får du gratis rådgivning innen erstatningsspørsmål og bistand til valg av advokat, helse- og sosiale rettigheter og navrettigheter. Du vil også bl.a. få tilbud om ulike kurs, snakke med en likeperson, rabatter samt rimelig leie av våre leiligheter i Bulgaria.
Meld deg inn!